Οι υπηρεσίες μας - Τι προσφέρουμε

  • Καταγραφή προβλήματος
  • Εύρεση στον χάρτη της περιοχής ενδιαφέροντος
  • Εύρεση προβλημάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος
  • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με όλα τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί ανά Δημοτική περιφέρεια.
  • Σημεία παρακολούθησης από το χρήστη σε επίπεδο οδού και Τ.Κ. για την αυτόματη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, όταν προκύψει νέο ζήτημα
  • Photo-album με αναζήτηση ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τ.Κ, οδό και χρήστη
  • Όλα τα επιλυμένα προβλήματα ανά δήμο ή περιφέρεια
  • Τα τελευταία προβλήματα που έχουν αναφερθεί (ημέρα/εβδομάδα)
  • Σχόλια σε προβλήματα
  • Ανάρτηση φωτογραφίας του προβλήματος